Selvledelse – 1 + 1 er af og til mer' end to

Denne bog beskriver tanker og holdninger bag princippet om selvledelse og giver konkrete anvisninger på, hvordan selvledelsestanken kan implementeres i en virksomhed. 

En selvledende arbejdsform hviler på  det grundlæggende ledelsessyn, at medarbejderne har frihed til ansvar. Beslutningskompetencen er uddelegeret til det yderste led i organisationen, og medarbejderne leder sig selv ud fra virksomhedens overordnede værdier og strategier. Når selvledelsesidéen efterleves, skaber det en synergieffekt, der kan aflæses på virksomhedens resultater: 1 + 1 bliver mere end to.

Selvledelse henvender sig til alle med interesse for at udvikle og anvende en virksomheds og dens medarbejderes fulde potentiale til et fælles bedste. Bogen udspringer af forfatternes mangeårige erfaringer med at implementere selvledelse fuldt ud.

Pris: 345 kr. inkl. moms og forsendelse.
Bogen kan bestilles
her.